Colofon

Namen en adressen van de astronomische vereniging Wega

 naam en functie  adres en woonplaats

telefoon

e-mail

 Wim Holwerda
 voorzitter,
 redactie de Lier
 Rietbeemd 79
 4907 EC  Oosterhout 

06-54356470

 Jan Heijda
 secretaris,
 websitebeheer
 Willibrordusstraat 26
 5175 AL Loon op Zand

0416-362097

 

 Jack Schenkels
 penningmeester
 Bereklauw 31
 5071 HB  Udenhout

013-8502875

 Ton Spaninks
 bestuurslid,
 
vice voorzitter
 Gen. de Wetstraat 31
 5021 TK Tilburg
013-5422534
 Wil van der Veer
 bestuurslid 
 Pr. Beatrixstraat 8
 5056 HE Berkel Enschot

06-15698907

Opgeven als lid: opgeven bij de secretaris.

De contributie gaat in per 1 januari van een jaar:

Nummer van de girorekening: NL22INGB0003876132 t.n.v. A.V. Wega te Udenhout.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40260323.